ثبت نام اینترت ADSL (حقیقی)

فرم ثبت نام
متن فرارداد :

بسمه تعالي

شرايط ارائه خدمات اينترنت ADSL

1- تعاريف:

1-1- سرويس دهنده : شركت مهندسي داده پردازان شهريار

1-2- مشترك : مصرف كننده خدمات سرويس دهنده.

1-3- حق اشتراك : هزينه ماهيانه استفاده از خدمات سرويس دهنده.

1-4- دوره اشتراك : مدت زمان استفاده از خدمات.

1-5- وقفه در خدمات : توقف ارائه خدمات.

تبصره 1: موارد زير وقفه در خدمات تلقي نمي گردد:

الف) هرگونه وقفه براي انجام تعمير و نگهداري دوره اي تجهيزات سرويس دهنده با اعلام قبلي.

ب ) اشكال و اختلال در شبكه داخلي مشترك.

ج ) هرگونه دستكاري و تغييرات در تجهيزات مشترك كه موجب وقفه شود و توسط سرويس دهنده انجام نشده باشد.

د ) هرگونه اختلال در شبكه مخابراتي كشور.

ه ) هرگونه وقفه پيش بيني نشده كه از حيطه ارائه سرويس دهنده يا مشترك خارج باشد.

و) داشتن نويز بر روي خط مشترک.

ز) قطع شدن سرويس از طرف مخابرات.

ح) هرگونه قطعي سرويس در سالن MDF مخابرات.

2- موضوع:

ارائه خدمات اينترنت به صورت سرويس ADSL توسط سرويس دهنده به مشترك به صورت غير اختصاصي.

3- دوره اشتراك:

از زمان دايري خدمات براي مشترك به مدت ……… مي باشد كه اين مدت با توافق طرفين قابل تغيير خواهد بود.

4-تعهدات سرويس دهنده:

4- 1- فراهم نمودن خدمات اينترنت و تحويل آن بر روي يك كامپيوتر به مشترك

4-2- ارائه اطلاعات لازم به مشترك در خصوص مشخصات سرويس، نرخ خدمات ارسال صورتحساب شارژ ماهيانه و ساير اطلاعات مورد نياز از طريق فاكس، پست الكترونيكي يا آدرس هاي ذكر شده در فرم اشتراك به مشترك.

4-3- رفع مشكلات ارتباطي مشترك پس از آگاهي از وجود آنها از طريق تماس مشترك.

4-4- در صورت عدم حل مشكل مشتركين توسط بخشهاي پشتيباني، فني و فروش، بخش Customer Care موظف به پيگيري و اعلام نتيجه به مشترك مي باشد.

تبصره2 : بخش پشتيباني سرويس دهنده با شماره تلفن 65242112 و65243381  آماده پاسخگويي و رفع مشكل مشترك مي باشد.

تبصره 3 : موارد زير جزء تعهدات سرويس دهنده نمي باشد:

  1. تنظيم كامپيوترها يا شبكه داخلي LAN)) مشترك.
  2. در صورت بروز شرايط مذكور در تبصره 1 .
  3. استفاده از مودم هايي که مورد تائيد سرويس دهنده نباشد.
  4. زمان رانژه شدن خط تلفن مشترک.
  5. ارائه سرويس بر روي خطوط سانترال.

5- تعهدات مشترك:

5-1- مشترك موظف است در صورت عدم استفاده از سرويس مراتب را كتباً يک ماه قبل به سرويس دهنده اعلام کند.

5-2- مشترك متعهد است حق اشتراك را مطابق فاكتور ارسالي سرويس دهنده در اول هر ماه به سرويس دهنده پرداخت كند و توجه داشته باشد كه ارائه خدمات تا زماني ادامه مي يابد كه حق اشتراك پرداخته مي شود.

5-3 مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ اعلام شرکت داده پردازان شهريار  جهت نصب و تحويل سرويس در خواستي آمادگي خود را جهت استفاده از سرويس فوق اعلام نمايد . بدهي است با گذشت مدت 15 روز فوق هزينه سرويس به عهده مشترک بوده و موظف به پرداخت آن مي باشد.

تبصره 4 : در صورت عدم پرداخت حق اشتراك، سرويس دهنده مجاز به قطع سرويس مشترك مي باشد.

تبصره 5 : در صورت قطع خدمات و درخواست مشترک جهت استفاده مجدد از آن، وي موظف است مبلغ 150000 ريال بابت دايري مجدد و يا هزينه نگهداري پورت را پرداخت نماييد.

5-3- در صورت بروز هرگونه مشكل در خدمات دريافتي از سرويس دهنده مراتب را از طريق شماره تلفن 65243381و 65242112 ظرف 72 ساعت به سرويس دهنده اعلام نمايد در غير اينصورت مسئو ليتي متوجه سرويس دهنده  نمي باشد.

تبصره: مشترك مي تواند جهت برقراري ارتباط با بخش Customer Care از طريق تلفن 65242111 و يا پست الکترونيک : Suport@Pejvakgroup.com اقدام نمايد.

تبصره 6 : در صورت تغيير در نحوه و چگونگي برقراري ارتباط در محل كاربر طبق سليقه وي، جهت هر بار مراجعه پرسنل فني به محل، مبلغ 100000 ريال پس از انجام کار اخذ خواهد شد.

5-4- نه مشترك و نه هر شخص ثالث ديگري با اذن مشترك مجاز نيست از خدمات سرويس دهنده براي مقاصد مخالف شئونات اسلامي، غير اخلاقي و غير قانوني، انتقال ويروس هاي كامپيوتري، هك كردن، تهديد، آزار، ايجاد مزاحمت، انجام فعاليتهاي غير مجاز و امثالهم استفاده نمايد.

تبصره 7 : هرگونه مسوؤليت ناشي از موارد فوق بر عهده مشترك خواهد بود و سرويس دهنده هيچگونه مسوؤليتي دراين خصوص بر عهده نخواهد داشت و سرويس دهنده مجاز به قطع دسترسي مشترك به خدمات مي باشد.

5-5- چنانچه مشترك به هر دليل از خدمات استفاده نكند موظف است حق اشتراك را برابر فاكتور ارسالي سرويس دهنده پرداخت نمايد.

6- ساير شرايط:

6-1- كاهش و ميزان خدمات صرفاً در اول هر ماه امكان دارد ولي افزايش در هر زمان ممکن ميباشد.

6-2- چناچه مشترک يک هفته پس از اتمام قرار داد نسبت به تمديد اقدام ننمايد شرکت مجاز به تخليه رانژه مخابراتي ميباشد .

6-3- اگر مشترك بخواهد نسبت به قطع خدمات خود اقدام نمايد موظف است مراتب را با شماره تلفن هاي 65242112 و65243381  به سرويس دهنده اطلاع داده و نسبت به تسويه حساب  اقدام نمايد.

6-4- اگر مشترك به هر يك از تعهدات خود اقدام ننمايد سرويس دهنده مي تواند نسبت به قطع خدمات اقدام نمايد. و مسئوليتي از اين بابت بر عهده سرويس دهنده نخواهد بود.

فرم ثبت نام:

نام
نام خانوادگی
جنسیت
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
تلفن تماس
موبایل
ایمیل
آدرس
منطقه
تلفن برای ADSL
سرعت
نام مالک خط
کد ملی مالک خط
نسبت با مالک خط
نحوه آشنایی
کد امنیتی
کد امنیتی

دیدگاه‌ها بسته هستند.